Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Två HFD-domar om ersättning till offentligt biträde

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade onsdagen den 4 maj två domar om ersättning för tidsspillan till distansbiträde.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer i domarna att för ett offentligt biträde, som är ett så kallat. distansbiträde men saknar rätt till ersättning för merkostnader, ska ersättning för tidsspillan och utlägg bestämmas utifrån samma schablon som tillämpas för en offentlig försvarare i motsvarande situation.

Läs mål nr 6667-13

Läs mål nr 2393-14