Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokat i LVU-mål ersätts för arbete före förordnandet

Kammarrätten i Stockholm bifaller begärd ersättning.

En advokat i Stockholm förordnandes den 30 januari i år som offentligt biträde i ett mål om beredande av vård enligt LVU.

Advokaten fick utredningen den 25 januari och begärde via socialtjänsten att bli förordnad och följde med sin huvudman till ett sammanträde i nämnden den 26 januari och inför det hade advokaten läst igenom den utredning som låg till grund för ansökan om vård.

Förvaltningsrätten i Stockholm beviljade dock inte advokaten ersättning för de 5 timmar och 40 minuter arbete samt 1 timme och 45 minuter för tidsspillan som skett innan förordnandet, varpå advokaten överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrätten bedömer nu att det arbete som advokaten lade ner innan förordnadet var brådskande och typiskt sett sådant som kan krävas för utförandet av uppdraget som offentligt biträde i den aktuella typen av mål. Advokaten beviljas därför begärd ersättning för sammanlagt 12 timmar för arbete och 2 timmar och 45 minuter för tidsspillan.

Kammarrätten i Stockholm mål nr 1158-17