Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt nummer av Advokaten ute på webben

Läs i Advokaten 4/2017 om hur den svenska skiljedomsrätten ska möta den hårdnande internationella konkurrensen.

I Advokaten nr 4/2017:

Fokus: Skiljeförfaranden

Skiljeförfarandet som tvistlösningsmetod erövrar världen. Nya skiljedomsinstitut utmanar de traditionella skiljedomssätena. Stockholm med sin tradition av öst–västtvister möter allt hårdare konkurrens. Nu måste alla krafter marknadsföra svenskt skiljeförfarande och svensk rätt, anser några av Sveriges ledande skiljemän, advokater och akademiker.

Läs mer

Förteckning ska föras över jurist­praktikanters uppdrag och klienter

Advokatsamfundets styrelse har fastställt en vägledning i vissa frågor vid anställning av juristpraktikanter på advokatbyråer. Nytt är att advokatbyrån ska föra löpande förteckning över de uppdrag och klienter som juristpraktikanter arbetar med och när.

Läs mer

Rakelkonferensen 2017: ”Samhällsproblem kan lösas via jämställdhet”

Det finns olika sätt att motivera varför organisationer bör sträva efter ökad jämställdhet, berättade Robert Egnell, professor i militärsociologi och chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan, som inledningstalade på Rakelkonferensen.

Läs mer

Anne Ramberg: Yttrandefrihet är mer än bara en rättighet

I tider när själva grundvalen för det demokratiska rättssamhället utsätts för stark press, måste vi advokater värna det fria ordet och använda det till att påtala när demokratiska rättigheter åsidosätts och människor diskrimineras, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Gästkrönika av Dick Harrison: Så upprätthölls lag och ordning i äldre tider

När vi visualiserar gångna tiders fattiga, farliga värld, skarpt kontrasterande mot nutida verklighet och ideal, ingår alltid laglösheten och den rättsliga osäkerheten som ett ofärdsbådande åskmoln, mörkt hängande över våra förfäders liv, med grymma övergrepp och blodshämnd som förutsägbara blixtnedslag. Makt var rätt, skriver professor Dick Harrison i sin gästkrönika.

Läs mer

Debatten om ordförandevalet fortsätter

Advokaten nr 4 2017 innehåller flera inlägg från samfundsledamöter i debatten om frågan om val av ordförande och vice ordförande vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i juni.

Läs mer