Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

En domare inte tillräckligt i migrationsmål

Migrationsöverdomstolen beslutar om återförvisning för ny handläggning.

En eritreansk kvinna överklagade Migrationsverkets avslag rörande hennes ansökan om flyktingstatus och resedokument.

I februari i år avslog dock migrationsdomstolen med endast en lagfaren domare och utan medverkan av nämndemän kvinnas yrkandena om att förklaras vara flykting på grund av risken för förföljelse till följd av illegal utresa och avvikande från nationaltjänstgöringen i Eritrea.

Migrationsöverdomstolen finner nu skäl att undanröja migrationsdomstolens dom och återförvisa målet dit för ny prövning. Enligt Migrationsöverdomstolens mening borde migrationsdomstolen inte ”på grund av de svåra överväganden som därmed aktualiseras i målet” ha tagit ställning i målet med enbart en lagfaren domare och utan medverkan av nämndemän.

Migrationsöverdomstolen skriver i sitt beslut att ”Migrationsdomstolen har därför inte varit domför med enbart en lagfaren domare utan medverkan av nämndemän.”

Migrationsöverdomstolen mål nr UM 2132-17