Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Prisas för sitt arbete med att skriva begripliga domar

Södertörns tingsrätt har tilldelats Klarspråkskristallen 2017.

Södertörns tingsrätt har tilldelats Klarspråkskristallen 2017 av Institutet för språk och folkminnen. Priset delas ut till den myndighet, kommun eller landsting som har genomfört det mest inspirerande klarspråksarbetet.

Södertörns tingsrätt vann med bland annat följande motivering: ”Klarspråkskristallen 2017 tilldelas Södertörns tingsrätt för dess långsiktiga och systematiska arbete med att skriva begripliga domar och beslut.”