Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Planerat driftavbrott på Advokatsamfundets webbplats i dag

Måndag den 29 maj kl. 17–21.

I dag den 29 maj utförs uppgraderingar av Advokatsamfundets informationssystem.

Det innebär att delar av Advokatsamfundets webbplats kommer att vara nedstängda efter kontorstid i dag.

Bland annat berörs funktionerna ”Sök advokat” samt utbildningsavdelningens informations- och bokningssidor för kurser – de kommer inte att kunna användas under driftavbrottet. Även andra sidor på webbplatsen tas ur drift under systemuppgraderingen.

Driftavbrottet beräknas pågå mellan klockan 17 och 21.