Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Så kan Europas advokater förbättra sitt IT-skydd mot olaglig övervakning

CCBE har antagit en vägledning.

CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, har antagit en vägledning om att förbättra advokaters IT-skydd mot olaglig övervakning.

Vägledningen riktar sig till de advokatsamfund som är medlemmar av CCBE och består av två delar. I den första delen ges en allmän översikt över hur advokater kan förhålla sig till IT-säkerhetsfrågor. Den andra delen ger mer specifik vägledning till vilka tekniska åtgärder advokater kan vidta för att skydda sig mot olaglig övervakning eller andra ingrepp i deras IT-system.

Vägledningen finns på engelska och franska.

CCBE Guidance on Improving the IT Security of Lawyers Against Unlawful Surveillance

Conseils du CCBE pour le renforcement de la sécurité informatique des avocats contre la surveillance illégale