Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kameraövervakning med drönare omfattas inte av lagen

Advokatsamfundet har uttryckt skarp kritik mot förslaget.

Regeringen föreslår idag, den 2 maj, i en proposition en ändring i kameraövervakningslagen som innebär att kameraövervakning som sker från drönare inte ska omfattas av lagen, om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet.

Advokatsamfundet har i en tidigare remiss uttryckt skarp kritik mot att undanta kameraövervakning med drönare från lagstiftningens tillämpningsområde, och skriver: ”Ett generellt undantag från lagens tillämpningsområde kan inte anses stå i proportion till de risker avseende den personliga integriteten, som ett sådant undantag skulle innebära.”

Läs mer regeringens förslag här.