Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anne Ramberg utsedd till en av årets superkommunikatörer

Anne Ramberg har utsetts till en av årets superkommunikatörer.

När Resumé för femte gången korade Sveriges 150 superkommunikatörer kom Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg på plats 110. I kategorin: myndigheter, organisationer och ideell sektor kom Ramberg på plats 17. Toppade listan gjorde Antonia Ax:son Johnson.

Läs mer