Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rådmän kritiseras för utformningen av domskälen

JO kritiserar två rådmän för tvistemålsdomar som gällde vårdnad om barn.

Under en inspektion av Eksjö tingsrätt i april 2016 uppmärksammade Justitieombudsmannen Lars Lindström sju tvistemålsdomar som gällde vårdnad om barn där domstolen på olika sätt angett att underlaget för rättens prövning var handlingarna eller akten i målet och vad som i övrigt framkommit vid huvudförhandlingen i målet.

Efter att ha utrett tingsrättens handläggning av målen kritiserar JO nu de två rådmän som var ansvariga för domarna för att utformningen av domskälen eftersom domarna ger intryck av att rätten grundade domarna på mer än vad som hade förekommit vid huvudförhandlingarna.

Justitieombudsmannen Lars Lindström skriver: ”Det som står i de sju granskade domarna om att underlaget för rättens prövning var handlingarna eller akten i målet och vad som i övrigt hade framkommit vid huvudförhandlingen beskriver inte ett lagligt sätt att handlägga målen. Formuleringen ger intryck av att rätten efter huvudförhandlingen fritt kommer att botanisera i akten för att få underlag till domen. Sådana är alltså inte reglerna.”

JO skriver i sitt beslut också: ”Det är under målets förberedelse som det ska klarläggas vilken bevisning parterna åberopar, om rätten ska utnyttja möjligheten att självmant inhämta bevisning, om skriftlig bevisning ska läggas fram genom föredragning eller hänvisning och om det finns skäl att avvisa bevisning. Det är varken en laglig eller rättssäker ordning att hoppa över detta led i handläggningen och slentrianmässigt hänvisa till akten.”

Läs hela JO:s beslut här.