Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Färre återfaller i brott efter avtjänat straff

Kriminalvårdens årliga statistikrapport KOS för 2016 har släppts.

Den nedåtgående trenden för återfall i brott håller i sig, visar Kriminalvårdens årliga statistikrapport Kriminalvård och statistik, KOS. Av dem som lämnade anstalt eller påbörjade en frivårdspåföljd under 2013 återföll 29 procent inom tre år. Två år tidigare låg återfallet för den gruppen på 31 procent.

Sedan 1999 har andelen kriminalvårdsklienter som återfaller i brott som ger ny kriminalvårdspåföljd minskat med tretton procentenheter.

Allra minst återföll de som lämnade anstalt eller påbörjade en frivårdvårdspåföljd för första gången.

Rapporten visar även att av nyintagna i fängelse 2016 hade många korta strafftider. Drygt tre av fyra nyintagna som skrevs in 2016 hade en strafftid på ett år eller mindre. Var femte hade ett fängelsestraff på endast en månad eller mindre.

Läs hela Kriminalvårdens rapport här