Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rådman kritiseras för att ha skickat handling vidare till polisen

JO kritiserar rådman för polisanmälan under pågående familjemål.

I ett familjemål vid Blekinge tingsrätt uppgav ena partens ombud vid ett sammanträde för muntlig förberedelse i april 2016 att motparten hotat ombudets klient via sms. Ombudet lämnade i samband med detta in en handling där sms-meddelandet stod utskrivet.

En rådman vid Blekinge tingsrätt skickade i juli 2016 handlingen vidare till Polismyndigheten för kännedom och eventuell åtgärd.

Efter att polisutredningen rörande sms-meddelandet lagts ned anmälde den part som påståtts skickat sms:et tingsrätten till JO och ifrågasatte om han skulle få en opartisk och rättsäker prövning i det pågående familjemålet då tingsrätten tidigare hade polisanmält honom.      

Justitieombudsmannen Lars Lindström kritiserar nu i ett beslut rådmannen vid Blekinge tingsrätt för att ha skickat handlingen vidare till Polismyndigheten och ”att det bara är i sällsynta undantagsfall en domstol bör göra en polisanmälan med anledning av en brottsmisstanke som uppkommer under handläggningen av ett mål.

JO skriver i sitt beslut också: ”Domstolens opartiskhet kan annars komma att sättas i fråga. Vidare finns det en risk att parterna inte vågar åberopa uppgifter som har betydelse för den fråga som domstolen ska avgöra om det kan leda till att domstolen gör en polisanmälan, något som parten av olika skäl kanske själv har valt att inte göra.”

Läs hela JO:s beslut här.