Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokater i LVU-mål beviljas full ersättning

Kammarrätten i Göteborg bifaller de två advokaternas begärda ersättning.

Två advokater från Helsingborg respektive Osby förordnades som offentligt biträde åt varsin förälder i ett LVU-mål om beredande av vård enligt LVU åt föräldrarnas gemensamma barn.

Advokaternas arbete innefattade förutom den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten även genomgång av omfattande skriftliga material samt i det ena av uppdragen medverkan viss socialnämndsmöte, och de begärde därför ersättning för 11 timmar och 30 timmar respektive 16 timmar och 30 minuter.

Förvaltningsrätten i Malmö beviljade dock endast ersättning för de 8 respektive 10 timmar, varpå advokaterna överklagade beslutet till Kammarrätten i Göteborg.

Kammarrätten bedömer nu att det arbete som advokaterna lade ner var skäligt med hänsyn till målets art och omfattning och motiverat för utförandet av uppdraget som offentligt biträde i den aktuella typen av mål. Advokaterna beviljas därför begärd ersättning för ytterligare 3 timmar och 30 minuter respektive 6 timmar och 30 minuter.

Kammarrätten i Göteborg mål nr 1569-17 samt 1627-17