Vilken betydelse har barnkonventionen för barnets bästa enligt föräldrabalken och advokatens roll i att skapa praxis? Om det föreläste Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander på Nyhetsdagen arrangerad av Norstedts Juridik.

Mia_Edwall_Insulander_Nyhetsdagen.jpg
Mia Edwall Insulander föreläste om barnkonventionens betydelse.

– Det är fortfarande inte alltför vanligt att åberopa barnkonventionen i vårdnadsmål. I förvaltningsdomstolarna verkar det ha blivit en större förändring, sa Mia Edwall Insulander.

Det finns en viss distanserad attityd till åberopande av barnkonventionen i vårdnadsmål, och det på så sätt att man anser att de rättigheter som konventionen kräver att konventionsstaterna tillgodoser har gällt i Sverige sedan tidigare. Man missar kanske då att barnets bästa enligt barnkonventionen är en materiell rättighet men också en tolkningsprincip och ett tillvägagångssätt.  Det tog Mia Edwall Insulander upp, och hon underströk att hennes förhoppning är att det ska bildas en praxis som är vägledande och där man kan se en ökad betydelse av barnperspektivet.

Hon lyfte också fram att det har skett lagändringar i föräldrabalken den 1 juli 2021 som bättre överensstämmer med barnkonventionen.

– På så sätt bidrar barnkonventionen förhoppningsvis till minskad risk för beslut som faktiskt inte överensstämmer med barnets bästa. Men det krävs också att barnkonventionen åberopas.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, blev svensk lag den 1 januari 2020.

Under Nyhetsdagen diskuterades utvecklingen av praxis och vägledande avgöranden om tillämpningen av barnkonventionen som lag av bland andra Anders Hagsgård, Karin Åhman och Elisabeth Dahlin.