Göta hovrätt har beslutat att säkerhetskontroll ska genomföras i domstolens lokaler, sal 4–5 med anslutande allmänna utrymmen på Hovrättsgränd 4 i Jönköping, under tiden den 1 november 2021 — 30 april 2022. Säkerhetskontrollen omfattar inte receptionsluckan.

Säkerhetskontrollen ska omfatta dem som har kallats att närvara vid förhandlingar och övriga besökare till lokalerna enligt ovan. Kontrollen omfattar inte anställda vid hovrätten, nämndemän och andra som infinner sig i lokalerna när de utövar tjänst eller offentligt uppdrag.

Säkerhetskontrollen omfattar inte heller advokater.

Göta hovrätts beslut om säkerhetskontroll