Ekots granskning av fördelningen av resurserna till rättsväsendet, som visar att polis och åklagarväsendet har fått procentuellt större tillskott än domstolarna. Samtidigt ökar antalet mål i domstolarna, vilket gör att flera av domstolarna har svårt att hinna med att hantera sina mål.

Advokatamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander kommenterade saken i Dagens Eko i Sveriges Radio P1 i dag den 15 oktober:

– Det är så klart bekymmersamt, för i förlängningen gör det att man inte har tilltro till rättsväsendet, och på sikt kan det vara väldigt farligt. Man kan inte bara tillskjuta medel i början av rättskedjan och tro att det löser sig i slutändan, för det gör det inte, sa hon.

Enligt Ekot kommer domstolarnas utgifter att ha fått växa med 15 procent under den innevarande mandatperioden om regeringens budget för 2022 antas av riksdagen, medan polisens utgifter kommer att ha fått växa med nära 40 procent.

Ämnet behandlades vidare i ett längre reportage Studio Ett i P1 efter Eko-sändningen.

Lyssna på Dagens Eko från den 15 oktober (inslaget börjar 8 minuter in i programmet)

Lyssna på Studio Ett från den 15 oktober (inslaget börjar ca 1 tim 15 min in i programmet)