Från och med i dag den 21 oktober krävs inloggning med lösenord för att söka i uppdragslistorna för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets webbplats. Lösenordsskyddet gäller även domstolarna. Advokater och biträdande jurister som är inloggade kan från och med nu se bara sina egna uppgifter i uppdragslistorna.

Tidigare information om lösenordsskyddet för domstolslistorna

Advokatsamfundets skrivelse till tings- och förvaltningsrätternas lagmän om uppdragslistor för domstolsförordnanden