Den 21 oktober införs lösenordsskydd och inloggning för att komma åt Advokatsamfundets uppdragslistor för domstolsförordnanden. Lösenordsskyddet införs i enlighet med Advokatsamfundets integritetspolicy och innebär att endast domstolarna kommer att kunna se informationen i uppdragslistorna.

Lösenordsskyddet börjar gälla även för advokater och biträdande jurister från den 21 oktober. Från det datumet kommer advokater och biträdande jurister att kunna se information bara om sig själva i uppdragslistorna.

Advokatsamfundet har sänt en skrivelse till lagmännen i tingsrätterna och förvaltningsrätterna med detaljerad information om uppdragslistorna och om det nya systemet med lösenordsskydd.

Advokatsamfundets skrivelse till tings- och förvaltningsrätternas lagmän om uppdragslistor för domstolsförordnanden