Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lösenordsskydd införs för Advokatsamfundets uppdragslistor

Inloggning krävs för att se uppdragslistorna för domstolsförordnanden från den 21 oktober.

Den 21 oktober införs lösenordsskydd och inloggning för att komma åt Advokatsamfundets uppdragslistor för domstolsförordnanden. Lösenordsskyddet införs i enlighet med Advokatsamfundets integritetspolicy och innebär att endast domstolarna kommer att kunna se informationen i uppdragslistorna.

Lösenordsskyddet börjar gälla även för advokater och biträdande jurister från den 21 oktober. Från det datumet kommer advokater och biträdande jurister att kunna se information bara om sig själva i uppdragslistorna.

Advokatsamfundet har sänt en skrivelse till lagmännen i tingsrätterna och förvaltningsrätterna med detaljerad information om uppdragslistorna och om det nya systemet med lösenordsskydd.

Advokatsamfundets skrivelse till tings- och förvaltningsrätternas lagmän om uppdragslistor för domstolsförordnanden