Hot, hat & våld mot advokater: Dags att tala om hoten och hatet

Hot, hat och våld drabbar advokater precis som många andra grupper i samhället. För den utsatte kan det vara påfrestande och i värsta fall påverka både arbetslivet och livet som helhet. Men hot och våld mot advokater riskerar också att skada rättsstaten och demokratin. Nu anser både utsatta advokater och experter att det är hög tid att på allvar börja prata om problemen.

Läs mer 

Mia Edwall Insulander: Viktigt att öka vår medvetenhet om bruset

Brus är de sakerna i våra liv som mer slumpmässigt stör vår förmåga att göra goda bedömningar. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det oacceptabelt om individer lider rättsförluster på grund av bruset. Låt oss öka medvetenheten om bruset och hur det kan påverka våra bedömningar, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer 

”Advokatguiden”: Hård kritik mot ny söktjänst på nätet

På nya webbplatsen Advokat­guiden.se listas tusentals advokater och biträdande ­jurister utan att de gett tillstånd till detta, med mängder av felaktiga uppgifter. Nu hotar Advokatsamfundet att vidta rättsliga åtgärder mot företaget bakom sajten.

Läs mer 

Advokatbyrån efter corona: Dags att stanna upp och reflektera över arbetssätt

Det nya hybridarbetet kräver självledarskap – och ett nytt ledarskap. Det förmedlade arbetspsykologen Jens Näsström vid två seminarier i september.

Läs mer 

Empatisk advokat går i pension: Rättslig rock’n’roll i drygt tre decennier

Leif Ericksson, 70, vill inte gå med på att han var revolutionär som ung, snarare oppositionell. Ett drag som han fortfarande anser sig ha, med hästsvansen som tydlig symbol i en mer kortklippt yrkeskår. Efter drygt tre decennier som empatisk advokat i många uppmärksammade mål är det nu dags för pension.

Läs mer 

Gästkrönika av Olle Wästberg: Tid att stärka skyddet för grundlagarna, public service och domstolsväsendet

Även om den svenska demokratin inte hotas ligger den ändå öppen för allvarliga förändringar. Därför vill Olle Wästberg stärka skyddet för grundlagarna, public service och domstolsväsendet. Wästberg har tidigare varit bland annat riksdagsledamot (L), statssekreterare i finansdepartementet, chefredaktör för Expressen, generalkonsul i New York och generaldirektör för Svenska institutet.

Läs mer 

Replik av Ove Bring: Klambergs och min metod kan båda vara tillämpliga

Mark Klamberg, professor i folkrätt, kommenterade i Advokaten 6 2021 Ove Brings tidigare artikel om krigsförbrytelser, närmare bestämt frågan om när Sverige blir folkrättsligt bundet av en internationell sedvanerättslig utveckling. Han vänder sig mot att Bring i ett visst sammanhang inväntat ett svenskt samtycke (genom en statlig utredning), när det varit möjligt att redan tidigare konstatera andra staters accept av ny sedvanerätt. Här följer en replik av Bring.

Läs mer 

Praktisk juridik av advokat Bo Berndtsson: Compliance – vad är det för något och vad är advokatens roll?

Vanligt affärsjuridiskt arbete avser oftast att lösa ett specifikt och isolerat problem. Compliancearbete tar sin startpunkt i det motsatta. Det handlar om långsiktig och strukturerad rådgivning kring hur företaget ska agera processmässigt och systematiskt, snarare än om att lösa ett konkret affärsmässigt problem eller en konkret situation. Hur kan vi motverka korrupt beteende i företaget genom att införa regelverk och utbilda anställda kring önskat beteende?

Läs mer 

Etik: Intressekonflikter vid byråbyten – Noggrann utredning krävs för att undvika byråsmitta

Med ökad rörlighet mellan advokatbyråer dyker frågan om byråsmitta och informations­överföring från den gamla till den nya byrån upp allt oftare. Advokat Lena Frånstedt Lofalk reder ut vad som gäller för den som byter byrå och för de båda inblandade byråerna.

Läs mer 

Eva-Maj Mühlenbock: Viktigt att förstå varför de unga lämnar advokatyrket

Att förstå varför våra unga i så stor utsträckning väljer att lämna advokatkåren är viktigt. Det hänger ihop med advokatyrkets attraktivitet och hur vi säkerställer att unga talanger inte bara vill inleda sina karriärer på advokatbyråer, utan också vill bli kvar, skriver Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Läs mer