Den 29 oktober besökte företrädare för Europadomstolen Sveriges advokatsamfund. Aktuella frågor som togs upp var bland annat samspelet mellan Europadomstolen och de nationella domstolarna i Europarådets 47 medlemsländer, liksom advokatens roll i processer i Europadomstolen.

Europadomstolen-540.jpg
Foto: Mikael Uhr

Vid sammankomsten deltog Europadomstolens ordförande Róbert Spanó, den svenske domaren Erik Wennerström och Marialena Tsirli, domstolens chefsregistrator. Från Utrikesdepartementet deltog Carl Magnus Nesser, rättschef, Mårten Ehnberg, ambassadör vid Sveriges representation i Strasbourg, samt Niklas Kebbon, ambassadör/enhetschef för UD:s enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.

Advokatsamfundets styrelseordförande Eva-Maj Mühlenbock och generalsekreterare Mia Edwall Insulander stod värdar för sammankomsten. Deltog från Advokatsamfundets sida gjorde även chefsjurist Johan Sangborn samt advokaterna Percy Bratt, Jan E. Frydman, André Andersson och Ola Wiklund. Även Stockholms universitet var representerat genom professor Jessika van der Sluijs Björkman och docent Claes Granmar.