Den 21 oktober bjöd Advokatsamfundet in Justitiedepartementet till ett möte i Tryggerska villan.

Vid mötet deltog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, inrikesminister Mikael Damberg, statssekreterarna Catharina Espmark och Lars Westbratt samt rätts- och enhetschefer på Justitiedepartementet.

Under mötet tog Justitiedepartementet upp aktuella lagförslag. Bland annat diskuterades betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring, där förslaget om kronvittnen ingår.

Advokatsamfundet berättade om det arbete samfundet utför, bland annat tillsynsverksamheten och det rättsstatliga arbetet.

Från Advokatsamfundet deltog styrelsens ordförande Eva-Maj Mühlenbock, generalsekreterare Mia Edwall Insulander, disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson, advokaterna Johan Eriksson och Biörn Riese samt chefsjuristen Johan Sangborn.


Representanterna från Justitiedepartementet och Advokatsamfundet träffades i Advokatsamfundets styrelserum.
Foto: Karin Flygare


Främre raden från vänster: justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock, Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och inrikesminister Mikael Damberg.
Foto: Karin Flygare