I Sveriges Radios P1-morgon i dag den 23 oktober kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare  förslaget om att införa en samtyckeslagstiftning för sexualbrott. Frågan diskuterades i radioprogrammet med anledning av att jämställdhetsminister Åsa Regnér har förklarat att en lagrådsremiss om samtyckeslagstiftning ska vara färdig före julen 2017.

Anne Ramberg påminde om att Advokatsamfundet betonade rättssäkerhetsaspekterna i sitt remissvar till utredningen och om att utredaren hade uppfattningen att de fällande domarna inte kommer att bli fler genom förslaget.

Hon betonade att skälet till att antalet fällande domar inte blir fler är bevisproblem.

– Man kan inte sänka beviskravet. Det är åklagaren som ska styrka brottet. Om man skulle införa såväl ett krav på frivillighet och samtycke som ett oaktsamhetsbrott, är risken uppenbar att det blir en bevislättnad för åklagaren, sa Anne Ramberg.

Anne Ramberg sa att det är angeläget att lagföra personer som gör sig skyldiga till sexuella övergrepp, men menade att det finns en övertro på att man kan lösa problemet genom lagstiftning.

– Om man hela tiden ändrar sexualbrottslagstiftningen, vilket man har gjort under 2000-talet, utan att uppnå någon effekt, då riskerar man i stället att man tappar tilltron till rättssystemet. Det riskerar i det här fallet att leda till precis motsatsen till det man vill uppnå, nämligen att det blir större fokus på såväl den tilltalade som målsäganden, sa hon.

Lyssna på inslaget i P1-morgon

Läs även intervju med Anne Ramberg om ämnet i Svenska Dagbladet