I en skrivelse till regeringen föreslår Barnombudsmannen flera åtgärder för att öka rättssäkerheten för barn som är brottsmisstänka. Ett av förslagen är att det ska förtydligas att alla barn som  som misstänks för allvarliga brott ska ha tillgång till en offentlig försvarare eller juridiskt biträde från första förhöret.

I skrivelsen till regeringen föreslår BO Barnombudsmannen i dag, den 3 oktober, även:

  • Genomför en genomlysning och kartläggning av hur barns rättigheter tillvaratas i samband med att barn i icke-straffmyndig ålder är misstänkta för att ha begått allvarliga brott. I kartläggningen bör övervägas att inrätta lokala barnahus för myndighetssamverkan kring barn som misstänks för brott.
  • Tydliggör i lagstiftningen att ett barn ska betraktas som oskyldigt till dess barnets skuld blivit lagligen fastställd.

Läs hela nyheten på BO:s hemsida