Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet finns bland annat att läsa om att CCBE:s dialog med Europarådet om att inrätta en europeisk konvention om skydd för advokatyrket, till följd av de senaste årens att attacker mot på advokatyrket i Europa.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 66 även:

  • EU:s fjäde penningtvättsdirektiv
  • CCBE Training conference den 14 december
  • Rapport från konferensen “Futur-e-justice” I Tallinn
  • European Lawyers Day

CCBE-Info 66 (engelska)

CCBE-Info 66 (franska)