Göta hovrätt har hittills förlagt vissa mindre omfattande huvudförhandlingar till tingsrätterna i Linköping, Norrköping, Örebro och Kalmar. Men nu har hovrättspresidenten beslutat att de ordinarie tingsresorna till de fyra orterna i hovrättens domkrets ska upphöra vid årsskiftet 2017/2018. Enligt hovrätten kan enstaka huvudförhandlingar ändå visa sig vara lämpligare att förlägga på tingsorterna, men de ordinarie tingsresorna upphör alltså.

Information från Göta hovrätt om tingsresorna