Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet finns bland annat att läsa om att CCBE:s ordförande Ruthven Gemmell har skrivit ett öppet brev till ordföranden i det georgiska parlamentet där CCBE stöttar två reformförslag föreslagna av det georgiska advokatsamfundet:

  • att upphöra med förbudet mot att ordföranden i det georgiska advokatsamfundet får arbeta som advokat under sin mandatperiod
  • ett praktikprogram för blivande advokater med bland annat nio månaders praktisk utbildning på advokatbyrå.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 65 även:

  • European Lawyers Day 2017 den 25 oktober
  • CCBE Training conference
  • EU:s fjäde penningtvättsdirektiv
  • Den europeiska arresteringsordern
  • Tävling för unga advokater den 7-8 december

CCBE-Info 65 (engelska)

CCBE-Info 65 (franska)