Den 16 oktober presenterade polisen en rapport om de senaste två årens trender inom den allvarliga och organiserade brottsligheten. I rapporten pekas på flera oroande tendenser:

  • Samverkan mellan olika kriminella nätverk har ökat. Marknaden för att köpa och hyra kriminella tjänster har också vuxit. Sammantaget innebär detta att fler kan begå avancerade brott och utveckla sin kriminella verksamhet.
  • Mer och grövre våld används, med bland annat ett ökat antal skjutningar. Bakom våldet står främst personer med anknytning till kriminella nätverk.
  • En växande del av den allvarliga och organiserade brottsligheten äger rum på Internet och komplexa cyberbrott, som på allvar kan hota samhällets tekniska infrastruktur, har blivit allt vanligare.

Polisens rapport om allvarlig och organiserad brottslighet tas fram av polisens nationella operativa avdelning, NOA, och publiceras vartannat år. Årets rapport behandlar alltså perioden 2015-2017.

Till Rapport om allvarlig och organiserad brottslighet 2017.