Den polska regeringen har, sedan sitt tillträde för två år sedan, drivit igenom en rad lagar som försvagar kontrollmakten, underminerar rättsstaten och hotar en rad mänskliga rättigheter. Det hädar människorättsorganisationen Human Rights Watch i en rapport publicerad igår den 24 oktober.

Human Rights Watch har i rapporten “Eroding Checks and Balances: Rule of Law and Human Rights Under Attack in Poland” analyserat utvecklingen under de två år som gått sedan partiet Lag och rättvisa kom till makten. Organisationen pekar bland annat på att regeringen på flera olika sätt har beskurit författningsdomstolens makt, tagit kontrollen över public service-medierna och gett säkerhetstjänsten vidsträckta möjligheter att övervaka befolkningen.

EU har vid ett flertal tillfällen kritiserat Polen för utvecklingen, och även hotat med att tillämpa artikel 7(1) i EU-fördraget, som ger möjligheter att ingripa mot medlemsstater var agerande hotar EU:s grundläggande värden, exempelvis rättsstaten och mänskliga rättigheter. Ytterst möjliggör artikel 7(1) att en medlemsstat fråntas sin rösträtt i Europeiska rådet.

Human Rights Watch Balkan- och Östeuropaexpert Lydia Gall säger i ett pressmeddelande att Polen rör sig i samma auktoritära riktning som Ungern. Gall rekommenderar därför EU att sätta press på Polen genom att tillämpa artikel 7(1).  

Till rapporten Eroding Checks and Balances: Rule of Law and Human Rights Under Attack in Poland