CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, har publicerat boken Innovation and Future of the Legal Profession in Europe/L’Innovation et l’avenir de la profession d’avocat en Europe.

Boken innehåller en rad uppsatser skrivna av de experter som medverkade vid CCBE:s konferens om advokatyrkets framtid i Paris i oktober 2016.

Författarna diskuterar frågor som:

  • Hur kan advokatyrket utvecklas eller presentera sig självt i ny skepnad för att vara en grundläggande del av sin egen framtid?
  • Kan advokatyrket upprätthålla sina kärnvärden medan det anpassar sig till utmaningarna?
  • Vilka är nyckelaktörerna som förnyar och positionerar advokatyrket i en ständigt föränderlig omgivning?
  • Hur svarar Europas advokater på dessa frågor?

Legal Profession in Europe/L’Innovation et l’avenir de la profession d’avocat en Europe kan laddas ned som e-bok eller beställas i tryckt format.

Ladda ned e-boken Legal Profession in Europe/L’Innovation et l’avenir de la profession d’avocat en Europe