Fokus: Kampen om talangerna

Högkonjunkturen har gjort unga jurister attraktiva på arbetsmarknaden. Karriärvägarna är fler än kanske någonsin tidigare och en stor andel juriststudenter har jobb redan innan studierna är färdiga. På den heta marknaden är konkurrensen stenhård mellan advokatbyråerna om de mest talangfulla blivande advokaterna.

Läs mer

Advokatsamfundet avstyrker förslaget om timkostnadsnorm

I sitt yttrande över promemorian Förenklad modell för beräkning av timkostnadsnorm avstyrker Sveriges advokatsamfund det förslag som läggs fram. Promemorian är alltför summarisk, och modellen skulle leda till sänkning, anser Advokatsamfundet, som är mycket kritiskt.

Läs mer

Anne Ramberg: Avhumaniseringens landvinningar

De utmaningar vi ser idag är bara en västanfläkt mot effekterna av de folkvandringar som pågående klimatförändringar kan förväntas skapa, i en framtid som inte ligger alldeles långt borta. Vi behöver förbereda våra sinnen och våra samhällen för att hantera de utmaningarna. Att blunda och stänga nationsgränserna lär inte hjälpa annat än, möjligen, på mycket kort sikt. Den insikten bör träffa inte bara cyniska riksdagsmän utan även fördomsfulla ledarskribenter, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Christer Danielsson: Om det som varit – och framtiden

Sammanhängande med att aktivera styrelsen är att synliggöra dess arbete. Det är därför som jag bestämt mig för att skriva ordförandespalt i varje nummer av Advokaten. Det har sagts mig att ordföranden aldrig – i vart fall inte i modern tid – har skrivit regelbundet i vår gemensamma tidning. Nåväl, hög tid i så fall! skriver Advokatsamfundets nye ordförande Christer Danielsson.

Läs mer

ICC tilldelas Stockholm Human Rights Award 2017

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) får Stockholm Human Righst Award 2017. Årets prisutdelningen kommer att äga rum den 20 november i Stockholm.

Läs mer

Disciplinnämndens nye ordförande Börje Samuelsson: ”Det är avgörande att hålla fast vid advokatyrkets kärnvärden”

Intervju med disciplinnämnden nye ordförande Börje Samuelsson.

Läs mer