En advokat i Göteborg beviljas av Kammarrätten i Göteborg ersättning för ytterligare 5 timmars arbete med ett LVU-mål. Visserligen överstiger den nedlagda tiden normal tidsåtgång, men den framstår enligt domstolen ändå som skälig.

Advokaten yrkade i Förvaltingsrätten i Göteborg ersättning för tidspillan om 28 timmar och 27 minuter, men beviljades bara ersättning för 23 timmar och 27 minuter. Advokaten överklagade då till kammarätten anförde bland annat att förvaltningsrätten hade angivit att den yrkade ersättningen inte kunde anses nödvändig i målet, men att någon ytterligare motivering inte hade lämnats och någon information om vilka åtgärder som varit obehövliga eller onödiga inte hade angivits.

Kammarrätten anser att den angivna tidsåtgången visserligen överstiger normal tidsåtgång i denna typ av mål men menar att handläggningen i förvaltningsrätten också var mer omfattande än normalt, bland annat då det hållits två muntliga förhandlingar. Den yrkade ersättningen framstår därför som skälig och ska beviljas.

Kammarrätten i Göteborg mål nr 10-18