Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Vägledning för advokater om EU:s dataskyddsförordning

Om åtgärder för ansvarsfull databehandling i advokatbyråns verksamhet.

Advokatsamfundets styrelse har antagit en vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet, med anledning av att dataskyddsförordningen (GDPR) ska börja tillämpas i alla EU:s medlemsstater den 25 maj 2018.

Vägledningen består av två delar: Del I är en sammanfattning av grundläggande åtgärder som advokatbyråer behöver vidta för en ansvarsfull databehandling i sin verksamhet och avslutas med exempel på dokumentation som bör upprättas. Del II innehåller fördjupad information.

Advokatsamfundets vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet