Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 2017

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2017 tillgänglig på webben.

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2017 finns nu som PDF-dokument på samfundets webbplats.

Verksamhetsberättelsen har skickats ut i tryckt format under den här veckan.

Läs verksamhetsberättelsen för 2017