Nämndemannasystemet i svenska domstolar skapar återigen debatt, med anledning av en friande dom i Solna tingsrätt. Det uppmärksammade målet rör en misshandel där domaren och en nämndeman ville fälla den tilltalade mannen, men eftersom de två andra nämndemännen ville fria mannen blev röstningen oavgjord och utgången därmed friande.

I domskälen, som har bestämts av de två nämndemän som ville frikänna den tilltalade, värderar domstolen bevisningen på ett sätt som strider mot principerna för bevisvärdering i svensk rätt, enligt flera jurister som har kommenterat domen. Bland annat skriver domstolen i domskälen att den tilltalade mannens familj ”verkar vara en bra familj” i motsats till målsägandens familj, och att det har betydelse för bedömningen av skuldfrågan.

Sveriges advokatsamfund har länge varit kritiskt mot det nuvarande nämndemannasystemet där lekmän är jämlika med de lagfarna domarna samt det faktum att nämndemännen utses från de politiska partierna.

Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, säger till Expressen att hon vill se ett röstsystem där nämndemännen istället för en individuell, som de har i dag, får en kollektiv.

– På så sätt kan de inte rösta över juristdomaren. Det tycker jag vore lämpligt. Som det ser ut i dag är det inte ändamålsenligt, säger Anne Ramberg.