Valberedningen som har i uppdrag att förbereda valen vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i juni 2018 har offentliggjort sitt förslag.

Vid fullmäktigemötet 2017 valdes Christer Danielsson till ordförande och Eva-Maj Mühlenbock till vice ordförande för tiden den 1 juli 2017 – 30 juni 2019. Börje Samuelsson valdes till ordförande i disciplinnämnden för tiden den 1 juli 2017 – 30 juni 2020.

Leif Ljungholm föreslås omvald som vice ordförande i disciplinnämnden.

Till Advokatsamfundets huvudstyrelse föreslår valberedningen omval av ledamöterna Karl Woschnagg, Jan-Mikael Bexhed, Eric M. Runesson, Petter Hetta, Sven A. Olsson, Sait Umdi, Klas Wennström och Erik Sjöman för tiden den 1 juli 2018 – 30 juni 2020.

Valberedningen föreslår nyval av Fredrik Ungerfält, Göteborg, och Anna Ulfsdotter Forssell, Stockholm, som styrelseledamöter, båda för tiden den 1 juli 2018 – 30 juni 2020.

När det gäller valen till Advokatsamfundets disciplinnämnd föreslår valberedningen omval av Leif Ljungholm som vice ordförande i disciplinnämnden för tiden den 1 juli 2018 – 30 juni 2022 samt omval av nämndledamöterna Magnus Wallander och Staffan Bergqvist för samma period.

Valberedningen föreslår nyval av två ledamöter i disciplinnämnden: Anna Steén, Malmö, för tiden den 1 juli 2018 – 30 juni 2020 och Poly Jensell, Göteborg, för tiden den 1 juli 2018 – 30 juni 2022.