Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lena Frånstedt Lofalk föreläste om advokatyrket

Kvinnliga juridikstudenter fick råd om karriären.

Advokat Lena Frånstedt Lofalk, tidigare ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd och dessförinnan vice ordförande i samfundets styrelse, berättade om advokatyrket och gav råd för yrkeskarriären när ett femtiotal kvinnliga juridikstudenter från Uppsala och Stockholms universitet besökte Advokatsamfundets lokaler den 1 mars.


Lena Frånstedt Lofalk

Arrangemanget var ett samarbete mellan Advokatsamfundet och Women’s Career Network.

Souléf Sellidj från Advokatsamfundets kansli informerade om vilka krav som ställs på den som vill bli advokat och vad man bör tänka på inför sin inträdesansökan till samfundet.

Läs mer i Advokaten!