Brottsförebyggande rådet, Brå, har presenterat sin slutliga statistik över anmälda brott och konstaterade fall av dödligt våld för 2017.

Antalet anmälda brott totalt 2017 ligger på samma nivå som 2016. De brottstyper där anmälningarna ökade mest var sexualbrott, men för de flesta typer av brott mot person minskade anmälningarna. De flesta typer av stöldbrott minskade, med undantag för anmälda bostadsinbrott.

Antalet fall av dödligt våld var det högsta (113) sedan Brå började ta fram statistiken 2002. Tre fjärdedelar av det dödliga våldet 2017 skedde i de tre storstadsregionerna. I Stockholmsregionen fördubbades antalet fall jämfört med 2016, från 26 till 50 konstaterade fall, medan antalet fall nästan halverades i region Syd, från 30 till 17 konstaterade fall. I region Väst låg antalet fall av dödligt våld 2017 på ungefär samma nivå som 2016 (+1 fall).

Anmälda brott

 • Under 2017 anmäldes cirka 1,51 miljoner brott, vilket är 4 710 (±0 %) fler anmälda brott jämfört med året innan.
 • Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, vilket förklaras av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes 1 juli 2016. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under året var stöld- och tillgreppsbrott samt skadegörelsebrott.
 • De flesta brottstyper inom kategorin Brott mot person minskade, bland annat anmälda misshandelsbrott med 4 370 (−5 %) till 84 200 brott. De brottstyper där antalet anmälda brott ökade var våldtäkter, med 654 brott (+10 %) till 7 370 brott, och sexuellt ofredande med 3 procent till 11 000 anmälda brott.
 • Även inom brottskategorin Stöld- och tillgreppsbrott minskade de flesta brottstyper, medan de anmälda bostadsinbrotten ökade till 22 600 anmälda brott (+3 %). Ökningen avsåg anmälda lägenhetsinbrott, som ökade till 8 790 brott (+9 %), medan anmälda villainbrott minskade till 13 800 brott (−1 %).

Dödligt våld

 • År 2017 konstaterades 113 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en ökning med 7 fall jämfört med 2016, då 106 fall kunde konstateras. Antalet fall 2017 är den högsta nivån av konstaterade fall av dödligt våld sedan 2002, då Brå började ta fram statistiken.
 • Under 2017 kunde 16 fall av dödligt våld knytas till händelser med flera dödsoffer, däribland attacken på Drottninggatan i Stockholm där 5 personer föll offer för dödligt våld. År 2016 kunde 8 fall av dödligt våld knytas till 4 händelser.
 • År 2017 var offret en kvinna i 27 fall (24 %) och en man i 86 fall (76 %). Jämfört med 2016 har andelen kvinnor minskat och andelen män ökat med vardera 3 procentenheter.
 • Sedan 2002 har nivån över konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 113 fall per år. Fram till 2014 utmärktes utvecklingen av relativt stora årliga variationer kring en nedåtgående trend. De senaste tre åren (2015−2017) har antalet fall av dödligt våld legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år, och därmed har den tidigare nedåtgående trenden brutits.
 • I mer än en tredjedel (35 %) av konstaterade fallen av dödligt våld 2017 användes skjutvapen, vilket är 7 procentenheter högre jämfört med 2016 (28 %). Antalet fall ökade från 30 till 40.
 • I förhållande till befolkningsmängden uppgick antalet konstaterade fall av dödligt våld 2017 till 1,12 fall per 100 000 invånare, vilket är en högre nivå än 2016 (1,07 fall per 100 000 invånare). Antalet kvinnor minskade från 0,59 till 0,54, medan antalet män ökade från 1,55 till 1,69, sett till antal offer per 100 000 invånare.
 • Omkring 75 procent av samtliga fall av konstaterat dödligt våld 2017 skedde i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. I region Stockholm noteras i princip en fördubbling av antalet fall jämfört med 2016, en ökning från 26 till 50 konstaterade fall (+24 fall), medan antalet fall nästan halverades i region Syd, från 30 till 17 konstaterade fall (−13 fall).

Anmälda brott 2017. Slutlig statistik

Konstaterade fall av dödligt våld. En granskning av anmält dödligt våld 2017