Advokat i framtiden bjuder in till seminarium med workshops onsdagen den 25 april på Advokatsamfundet där frågor med anledning av #medvilkenrätt och advokatyrkets popularitet ska diskuteras.

Seminariet leds av advokaten Eva-Maj Mühlenbock, som är vice ordförande i Advokatsamfundet. Eva-Maj Mühlenbock är också sammankallande i den arbetsgrupp som styrelsen har tillsatt med uppdrag att arbeta vidare med de frågor som har uppkommit i anledning av den enkätundersökning, riktad till kvinnliga advokater och biträdande jurister om sexuella trakasserier och angränsande frågor, som genomfördes efter uppropet #medvilkenrätt.

Moderator är Jana Söderberg, som är kommunikationstränare, föreläsare, författare och coach.

Inbjudan till seminariet har skickats med e-post till alla advokater under 40 år och biträdande jurister.