Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet finns bland annat att läsa om CCBE:s möte med EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Fundamental Rights Agency, FRA.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 69 även:

  • EU-kommissionens förslag på utbildning av yrkesverksamma inom rättsväsendet
  • Rapport från möte med Europaparlamentet
  • Kommande möte med All China Lawyers Association (ACLA)
  • CCBE:s möte i Wien den 8 februari
  • Young Lawyers Contest, 6-7 september 2018

CCBE-Info 69 (engelska)

CCBE-Info 69 (franska)