Från förbud till framgångsfaktor

Advokaternas marknadsföring har utvecklats i snabb takt under senare år. I dag används allt ifrån skribentuppdrag och seminarier till internet-forumet Flashback och direktreklam.

Läs mer

Ändrat system för meriterande erfarenhet

Efter synpunkter på systemet för meriterande kurser har Advokatsamfundet beslutat att det ska bli möjligt att erhålla så kallade hattmarkörer även för erfarenhet.

Läs mer

Anne Ramberg: Värdet av marknadsföring och entreprenörskap allt viktigare

Detta nummer av tidskriften har som fokus advokaters reklam och marknadsföring. Som framgår har flera advokater och advokatbyråer blivit mycket aktiva när det gäller att göra reklam och bedriva strukturerad, målinriktad marknadsföring, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Vägen fram efter Metoo-uppropet

Så kan advokatbyråer arbeta aktivt för ökad jämställdhet och mot sexuella trakasserier. Läs om vilka åtgärder byråerna vidtagit.

Läs mer

Vägledande uttalande om motverkande av diskriminering och trakasserier

Advokatsamfundets styrelse har antagit ett vägledande uttalande om motverkande av olika former av diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Åsa Linderborg: Metoo-uppropet – en högst vansklig revolution

Gästkrönikören Åsa Linderborg skriver om bristen på kritisk granskning av Metoo-uppropet och de negativa följder som uppropet riskerar att få, inte minst för kvinnor.

Läs mer

Ämbetsman och humanist lämnar hovrätten för hovet

Den första april lämnar Fredrik Wersäll rollen som president för Svea hovrätt. Men att bli pensionär lockar inte. I stället tar han till hösten ett nytt uppdrag, som riksmarskalk och chef för Kungliga Hovstaterna.

Läs mer

Christer Danielsson: Om att motionera

Som ett led i vår ambition att träffa advokater och biträdande jurister runt om i landet deltog vice ordföranden Eva-Maj Mühlenbock och jag nyligen i ett välbesökt möte i Göteborg med Västra avdelningen, skriver Advokatsamfundets nye ordförande Christer Danielsson.

Läs mer