Elsa Trolle Önnerfors, docent i rättshistoria, berättade under en lunchföreläsning i dag, den 20 mars, om Eva Andéns gärning, samt de utmaningar som hon mötte och övervann.


Elsa Trolle Önnerfors. Foto: Johan Persson

Lunchföreläsningen arrangerades av Advokat i framtiden tillsammans med Hildary för att uppmärksamma att det är precis 100 år sedan Andén antogs som den första kvinnliga ledamoten av Advokatsamfundet.

Läs mer i kommande Advokaten!