Från premiären 2011 har Advokatdagarna vuxit för varje år och fyller numera, med omkring 700 deltagare, alla konferenslokaler på Grand Hôtel i Stockholm under två dagar. Det är ett arrangemang som uppskattas av deltagarna inte bara för de nästan 40 föreläsningarna, utan kanske lika mycket för att det ger tillfälle att träffa kollegor från hela landet under lättsamma former.

På årets konferens föreläser över 50 av landets mest kvalificerade advokater, domare, professorer och andra experter. Bland föreläsarna finns Högsta domstolens ordförande Anders Eka, justitiekanslern Mari Heidenborg, rikspolischefen Anders Thornberg, hovrättspresidenten Anders Perklev, justitierådet Thomas Bull, advokaterna Robin Oldenstam, Anna Ulfsdotter Forssell och Johan Eriksson, professorn i teoretisk filosofi och författaren Åsa Wikforss, professorn i civilrätt Margareta Brattström, och många andra. 

Advokatdagarna motsvarar 12 utbildningstimmar som kan räknas som obligatorisk vidareutbildning för advokater. Gå till program och anmälan, eller kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.