Sedan flera år kan offentliga biträden hantera delar av sina kontakter med Migrationsverket via e-tjänsten Biträdessidan. Advokater och andra biträden kan bland annat markera i en kalender när de är tillgängliga för uppdrag och skicka in kostnadsräkningar.

Migrationsverket har nu utvecklat Biträdessidan vidare. Flera nya funktioner har under 2018 testats av några advokatbyråer i ett pilotprojekt, och under hösten lanseras de för advokater och övriga offentliga biträden i hela landet.

Efter lanseringen av den nya funktionaliteten kan offentliga biträden på Biträdessidan:

  • se samtliga förordnanden och kontaktuppgifter till klienterna,
  • ta emot handlingar i asylärenden och kostnadsräkningsärenden,
  • skicka in inlagor, samt
  • skicka in bifogade kostnadsräkningar som hämtas exempelvis från det egna ekonomisystemet.

Ytterligare funktioner på Biträdessidan är redan planerade. Redan senare under hösten ska biträden även kunna ta emot beslut i kostnadsräkningsärenden och skicka in överklaganden på Biträdessidan.

Precis som tidigare loggar man in på Biträdessidan med hjälp av Bank-ID. Ett offentligt biträde kan också ange andra personer, exempelvis kolleger, biträdande jurister och sekreterare, som ska kunna gå in i de aktuella förordnandena.

Migrationsverket kommer att informera verksamma offentliga biträden via brev inför lanseringen.