Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen anordnar ett seminarium om den internationella straffrätten och dess utveckling tillsammans med folkrättsjuristen Lennart Aspegren. 

För mer information, kontakta Mikael Westerlund som sitter i styrelsen för Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen på e-post mikael.westerlund@advokatdebasso.se.

Mer information om föreläsningen.