Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt nyhetsbrev från CCBE

Nyhetsbrevet CCBE-Info nr 74 finns tillgängligt på webben.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet kan man bland annat att läsa om Europeiska advokatdagen 2018 med temat ”Vikten av advokater. Att försvara rättsstatens försvarare”.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 74 även:

CCBE-Info 74 (engelska)

CCBE-Info 74 (franska)