Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Tillsyn av registrerade meriter

Advokatsamfundets kansli genomför tillsyn av registrerade meriter avseende erfarenhet och utbildning under hösten.

Sedan maj 2018 kan advokat och biträdande jurist registrera meriter för erfarenhet och utbildning kopplat till uppdragslistorna för domstolsförordnanden. Ett mycket stort antal meritmarkeringar har registrerats sedan dess. Dessa utgör beslutsstöd för domstolarna och har betydelse för möjligheten att få förordnanden.

Under hösten kommer en genomgång och tillsyn av meritmarkeringar att genomföras. Det görs i enlighet med den information som finns i anslutning till registreringen av meriter på Advokatsamfundets webbplats.