Den som är jurist med erfarenhet av rollen som offentligt biträde för barn i migrationsmål kan bidra till ett forskningsprojekt om regleringen av tvångsmedelsanvändning mot asylsökande barn.

Juristen Martina Reinius på juridiska institutionen vid Umeå universitet och hennes fyra forskarkolleger söker intervjupersoner till ett tvärvetenskapligt projekt. Med tvångsmedel avser de bland annat förvarsplacering och uppsikt, medicinsk åldersbedömning, kroppsvisitationer och verkställande av utvisning.

Kontakta Martina Reinius via e­-post martina.reinius@umu.se eller på telefon 090­-786 69 16.

Mer information till intervjupersoner om forskningsprojektet