I spåren av coronapandemin har många byråer haft svårt att hitta givande sysselsättning till sina sommarnotarier. Efter en dialog med ett flertal byråer tog Advokatsamfundet fram en föreläsningsserie som var uppdelad på fyra pass med syfte att informera om advokatens roll, hur man blir advokat och samfundets arbete för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Tanken kring innehållet i föreläsningsserien var att ge notarierna en inblick i det unika med att vara advokat och förhoppningsvis uppmuntra dem att fortsätta arbeta på byrå.

Eftersom projektet dags igång med kort varsel ville samfundet köra en testomgång, vilket naturligt blev med de byråer som själva hade frågat. Det finns dock en förhoppning om att föreläsningarna kan bli en återkommande satsning, både i digital och fysisk form.

– För min del har föreläsningarna gett insikter i hur advokatyrket skiljer sig från andra juristyrken. Jag upplever att vi har fått en bättre helhetsbild av yrket som advokat, säger Erik Källman som är sommarnotarie på Cirio Advokatbyrå.

Erik_Kallman_560.jpg
Erik Källman.

– Jag tycker att det var ett bra upplägg och föreläsningarna har överlag bidragit med en bättre insyn i rollen som advokat. Den största behållningen var redogörelsen för advokatyrkets framtida utmaningar, särskilt hur viss lagstiftning kan urvattna advokatyrkets kärnvärden – oberoende, lojalitet och tystnadsplikt, säger Michella Lina Said, sommarnotarie på Setterwalls.

Michella_Lina_Said_560.jpg
Michella Lina Said.