I intervjuer med Svenska Dagbladet och TT kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander beskedet som chefsåklagare Krister Petersson, förundersökningsledare i Palmeutredningen, lämnade i går den 10 juni. Petersson meddelade vid en presskonferens att han har beslutat att lägga ned förundersökningen, eftersom den person som misstänks för mordet är avliden.

Enligt Mia Edwall Insulander är utpekandet av en avliden person helt oacceptabelt från rättssäkerhetssynpunkt. Hon säger att hon tycker att det är djupt otillfredsställande att en avliden person, som inte ges någon möjlighet att försvara sig, pekas ut.

Mia Edwall Insulander menar att det vore rimligt att också beakta den misstänktes perspektiv, till exempel genom att en advokat skulle få granska uppgifterna från försvararperspektiv, och att det skulle vara tillfredsställande om en utredning tillsattes.

Hon säger också att det kan vara svårt att föra talan om förtal av avliden, men att det finns en poäng med att man inte ska förtala avlidna och såra efterlevande, eller kränka den frid som bör tillkomma en avliden.

– Även om det inte är brottsligt måste detta få bemötas, säger Mia Edwall Insulander till Svenska Dagbladet.

Artikel i Svenska Dagbladet: ”Som advokat hoppar man till i stolen”

TT-artikeln i Dagens Nyheter: ”Palmeåklagaren: Rent objektivt är det förtal av avliden”