Europeiska rättsakademin (ERA) genomför en webbenkät om onlinefortbildning för advokater och andra jurister. Bakgrunden är övergången till onlineutbildning under coronapandemin.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) distribuerar information om undersökningen till advokatorganisationerna i Europa, och CCBE:s utbildningskommitté kommer att få del av resultaten.

Webbenkäten tar några minuter att besvara. Frågorna i undersökningen kan läsas och besvaras på svenska.

Webbformuläret med enkätfrågorna är tillgängligt från den 10 till den 25 juni.

Till webbformuläret med frågor om onlinefortbildning